Video: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

Trong hai ngày 1 và 2-6, Quốc hội làm việc tập trung ở hội trường, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Có thể bạn quan tâm