Video: Thêm 32.200 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

(PLO)- Theo phân bổ của Bộ Y tế, Đà Nẵng mới tiếp nhận 32.200 liều vaccine AstraZeneca. Thành phố đã nhanh chóng triển khai tiêm mũi 1 cho người lao động và các nhóm đối tượng ưu tiên bắt đầu từ ngày 1-9.
BÙI TOÀN - ĐÀO HÀ