Video: Tình trạng công nhân thất nghiệp gia tăng dịp cuối năm

(PLO)- TP Đà Nẵng đã tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, rà soát chấn chỉnh việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội; xây dựng thỏa ước lao động của các doanh nghiệp để có cơ sở đảm bảo các chính sách an sinh cho công nhân khu công nghiệp.
NGÔ QUANG - TÚ QUYÊN - ĐỖ TÙNG