Video: Trốn thuế bao nhiều tiền thì bị xử lý hình sự?

(PLO)- Giao dịch chuyển nhượng tài sản, đặc biệt đất đai, nhà ở là một trong các giao dịch quan trọng và phố biết nhất trong đời sống. Như vậy, làm sao để thực hiện các giao dịch này đúng pháp luật, đồng thời kiểm soát về hoạt động khai thuế? Để làm rõ các vấn đề trên, chúng tôi xin được kết nối với Luật sư Đặng Đình Thịnh, Đoàn Luật sư TP.HCM để lắng nghe những chia sẻ của luật sư về vấn đề này. 
Trúc Phương – Thu Hà – Nguyễn Tiến