Video: ‘Trưởng thôn gỡ rối’ Alăng Crơ có nhà mới đón Tết

(PLO)- Tổng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Alăng Crơ là 100 triệu đồng do bạn đọc, mạnh thường quân Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ. Ông Crơ từng là trưởng thôn, hòa giải trên dưới 20 vụ mâu thuẫn trong dân làng mỗi năm. 
BÙI TOÀN - HẢI HIẾU - ĐÀO HÀ