Xem cừu tập húc bao cát

(PLO) - Nhìn chiếc túi cát màu đỏ vậy là chú cừu cứ liên tục húc cho đến khi "hạ" được chiếc bao cát rồi thôi