Xem lại chương trình Táo Quân 2016

(PLO)- Táo Quân 2016 tái hiện bức tranh xã hội trong năm khá bao quát, đề cập tới nhiều vấn đề nóng bỏng, thậm chí nhạy cảm của đời sống chính trị - xã hội năm qua.